Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
MinhThong36
50,000 VND
HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

Link Bảo Mật Tài Khoảnhttps://account.riotgames.com/

1. Đăng Nhập Tài Khoản Vừa Mua Vào Link Trên

2. Thay Đổi Mail Thành Mail Của Bạn, Sau Đó Ấn Vào Xác Minh

3. Vào Mail Của Bạn Để Xác Minh Mail

4. Thay Đổi Mật Khẩu

5. Vào Game Check Thông Tin Game

Lưu Ý : Nếu Tài Khoản Khi Đăng Nhập Có Yêu Cầu Mã Đăng Nhập, Hãy Liên Hệ ADMIN Để Lấy Mã