Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Thái Minh Quân
4,540,000 VND
2
vinh
2,640,000 VND
3
Bé Boo
1,501,000 VND
4
capne
1,100,000 VND
5
Nhatvip2
1,030,000 VND
6
vnphatty
1,000,000 VND
HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

HƯỚNG DẪN BẢO MẬT

Bước 1: Đăng Nhập Tài Khoản Vào Web: https://account.riotgames.com/

Bước 2: Nhập Code Gửi Về Mail Nếu Có

Bước 3: Xóa Dòng Mail Cũ, Điền Mail Mới Vào Ấn Lưu Và Xác Minh

Bước 4: Thay Đổi Mật Khẩu